+31 355416815 info@rijkeboerbv.nl

Welkom bij Rijkeboer BV

Als bedrijf op het gebied van de grond-, weg- en waterbouw streven wij voortdurend naar een snelle en flexibele opstelling naar onze klanten.

Welkom bij Rijkeboer BV

Als bedrijf op het gebied van de grond-, weg- en waterbouw streven wij voortdurend naar een snelle en flexibele opstelling naar onze klanten.

Over ons

Een familiebedrijf met 85 jaar expertise

Sinds 1937 zijn wij actief op het gebied van grond-, wegen- en waterbouw, hoofdzakelijk in het midden van het land. Onze hoofdactiviteiten zijn grondwerk, straatwerk, rioleringswerk, transport, bodemsanering en sloop. Dit doen wij voor gemeenten, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, vastgoedbeheerders, woningbouwverenigingen en particuliere opdrachtgevers.

Binnen ons bedrijf streven wij voortdurend naar een snelle en flexibele opstelling naar onze klanten. De lijnen tussen calculatie, werkvoorbereiding en uitvoering zijn kort. Onze medewerkers zijn ervaren, gemotiveerd en beschikken over veel vakkennis.

Eemnesserweg Laren 1
Aboma certificeringslogo ISO 9001

ISO9001

Wij beschikken over een certificaat voor ons kwaliteitssysteem conform NEN-EN-ISO 9001 (2008). Onze opdrachten worden uigevoerd volgens vastgestelde processen, waarbij er een continue controle wordt uitgevoerd en verbeteringen worden geïmplementeerd.

Download certificaat

Aboma certificeringslogo VCA 2 ster

VCA**

Veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers staan bij ons hoog in het vaandel. Waar mogelijk wordt zwaar fysiek werk verlicht door gebruikmaking van mechanische hulpmiddelen. Voor ons vanzelfsprekend wordt er alleen met veilig, goedgekeurd materieel en gereedschap gewerkt.

Download certificaat

Keurmerk Bodembeheer SIKB

BRL SIKB 7000/7001

Voor de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem zijn wij sinds 2011 gecertificeerd.

Download certificaat

SEB logo converted voor green bg

SEB Bestratingsbedrijf

Sinds 2017 zijn wij erkend door de Stichting Erkenning Bestratingsbedrijf.  Wij staan voor vakmanschap en een hoogwaardige kwaliteit van ons straatwerk.

Download certificaat

Werkzaamheden

Grondwerk

Grondverzet zoals ontgraven en drooghouden van bouwputten en het bouw- en woonrijpmaken van nieuwbouwterreinen.

Straatwerk

Diverse verhardingen op eigen specifieke werkwijze aangebracht. Van een sierbestrating in een tuin tot grootschalige machinale aanleg van openbare wegen.

Rioleringswerk

Aanleg, vervanging en onderhoud van hoofdriolen, huis- en kolkaansluitingen inclusief infiltratievoorzieningen.

Transport

Aan- en afvoer van zand, grond, bouwvuil en groenvuil en het verzetten van groot materieel. NIWO-vergunning en geregistreerd op VIHB-lijst.

Bodemsanering

Voor het saneren van vervuilde bodem zijn wij BRL7000/7001 gecertificeerd, waarbij volgens een goedgekeurd plan te werk wordt gegaan met specifiek opgeleid en medisch gekeurd personeel.

Sloopwerk

Dit kan renovatiesloop zijn, maar ook totaalsloop van een pand inclusief alle terreininrichting. Voor eventuele asbestsanering voorafgaande aan de sloop werken wij samen met een gespecialiseerde partner.

WordPress Video Lightbox