+31 355416815 info@rijkeboerbv.nl

Werkzaamheden

Grondwerk

Grondverzet zoals ontgraven en drooghouden van bouwputten en het bouw- en woonrijpmaken van nieuwbouwterreinen.

Lees meer…

Straatwerk

Diverse verhardingen op eigen specifieke werkwijze aangebracht. Van een sierbestrating in een tuin tot grootschalige machinale aanleg van openbare wegen.

Lees meer…

Rioleringswerk

Aanleg, vervanging en onderhoud van hoofdriolen, huis- en kolkaansluitingen inclusief infiltratievoorzieningen.

Lees meer…

Transport

Aan- en afvoer van zand, grond, bouwvuil en groenvuil en het verzetten van groot materieel. NIWO-vergunning en geregistreerd op VIHB-lijst.

Lees meer…

Bodemsanering

Voor het saneren van vervuilde bodem zijn wij BRL7000/7001 gecertificeerd, waarbij volgens een goedgekeurd plan te werk wordt gegaan met specifiek opgeleid en medisch gekeurd personeel.

Lees meer…

Sloopwerk

Dit kan renovatiesloop zijn, maar ook totaalsloop van een pand inclusief alle terreininrichting. Voor eventuele asbestsanering voorafgaande aan de sloop werken wij samen met een gespecialiseerde partner.

Lees meer…

Grondwerk

Grondverzet zoals ontgraven en drooghouden van bouwputten en het bouw- en woonrijpmaken van nieuwbouwterreinen.

Lees meer…

Straatwerk

Diverse verhardingen op eigen specifieke werkwijze aangebracht. Van een sierbestrating in een tuin tot grootschalige machinale aanleg van openbare wegen.

Lees meer…

Rioleringswerk

Aanleg, vervanging en onderhoud van hoofdriolen, huis- en kolkaansluitingen inclusief infiltratievoorzieningen.

Lees meer…

Transport

Aan- en afvoer van zand, grond, bouwvuil en groenvuil en het verzetten van groot materieel. NIWO-vergunning en geregistreerd op VIHB-lijst.

Lees meer…

Bodemsanering

Voor het saneren van vervuilde bodem zijn wij BRL7000/7001 gecertificeerd, waarbij volgens een goedgekeurd plan te werk wordt gegaan met specifiek opgeleid en medisch gekeurd personeel.

Lees meer…

Sloopwerk

Dit kan renovatiesloop zijn, maar ook totaalsloop van een pand inclusief alle terreininrichting. Voor eventuele asbestsanering voorafgaande aan de sloop werken wij samen met een gespecialiseerde partner.

Lees meer…

WordPress Video Lightbox