+31 355416815 info@rijkeboerbv.nl

Projecten

Co Bremanlaan, Laren

De herinrichting van de Co Bremanlaan en Harmen Vosweg in Laren inclusief aanleg van een gescheiden vuilwaterriool en een infiltratieriool voor het hemelwater. Lees meer…

– 2022

Schapendrift, Blaricum

Het herinrichten van een gedeelte van de Schapendrift in Blaricum met nieuwe gebakken straatbakstenen. Lees meer…

– 2021

Speellocaties Baarn

Herinrichting van 2 speellocaties op de Jol en aan de Prof.F.Andreaelaan in Baarn. Lees meer…

– 2021

Montessorischool, Laren

Het afkoppelen van het hemelwater van het openbare rioolstelsel. Lees meer…

– 2021

De Loef, Baarn

Woonrijpmaken van het terrein rondom  nieuwbouw appartementengebouw De Loef in Baarn. Lees meer…

– 2021

Huizerstraatweg, Naarden

Asbestesanering en sloop van een vrijstaande villa in Naarden. Lees meer…

– 2021

Zandvoortweg, Baarn

Sloop van de bestaande woning, grondwerk bouwput en rioleringswerk ten behoeve van nieuwbouw van een dubbele woning. Lees meer…

– 2021

Schoolplein Guido de Brès school, Baarn

Het vernieuwen van een schoolplein en aanbrengen valondergronden. Lees meer…

– 2021

Derkinderenlaan, Laren

Het aanbrengen van infiltratievoorzieningen en het verhelpen van wateroverlast. Verticale infiltratie Ø500mm. 

– 2020

Esseboom, Laren

Het slopen van het voormalige Rosa Spierhuis en het bouw- en woonrijpmaken van het terrein ten behoeve van 8 royale bouwkavels. Lees meer…

– 2020

Bosstraat, Baarn

Herinrichting van de Bosstraat in Baarn met gebakken straatbakstenen. Lees meer…

– 2020

Veldstraat Baarn

Het herinrichten van de Veldstraat met gebruikmaking van gebakken materialen. Lees meer…

– 2020

Rosa Spierhuis, Hector Treublaan Laren

Bouw- en woonrijpmaken t.b.v. het nieuwe Rosa Spierhuis in Laren. Lees meer…

– 2019

Veldstraat Baarn

Het vervangen van de riolering en aanbrengen van infiltratie-voorzieningen.

– 2018

Tony van Verrestraat e.o. Hilversum

Woonrijpmaken Tony van Verrestraat en Herman Broekhuizenstraat fase 3 Anna’s Hoeve in Hilversum. Lees meer…

– 2018

Schoolpad Eemnes

Rondom de school is een schoolzone gecreëerd met als doel het halen en brengen rond de school veiliger te maken. Lees meer…

– 2018

Jan Steenlaan Baarn

Bouw- en woonrijpmaken t.b.v. woningbouw + vernieuwen rijbaan inclusief aanleg van parkeervakken.  Lees meer…

– 2018

Zandvoortweg Baarn

Het aanbrengen van een gescheiden rioolsysteem met infiltratievoorzieningen. Lees meer…

– 2018

Eemnesserweg Laren

Het vervangen van de tegelverharding in een gedeelte van het fiets-/voetpad langs de Eemnesserweg in Laren. Lees meer…

– 2023

Eemnesserweg Laren

Het vervangen van de tegelverharding in een gedeelte van het fiets-/voetpad langs de Eemnesserweg in Laren.

– 2023

WordPress Video Lightbox