+31 355416815 info@rijkeboerbv.nl
Rosa Spierhuis Laren 2

Nieuwbouw Rosa Spierhuis, Hector Treublaan in Laren

Op de Hector Treublaan zijn de opstallen gesloopt, is het terrein opgeschoond, zijn de bouwputten gegraven en zijn bouwwegen gerealiseerd ten behoeve van de nieuwbouw van het Rosa Spierhuis.

Inmiddels is de bouw al flink gevorderd en zijn we begonnen met het woonrijpmaken van het terrein. De rioleringen inclusief infiltratievoorzieningen worden aangelegd en de aanleg van de verharding is gestart.

WordPress Video Lightbox