+31 355416815 info@rijkeboerbv.nl

Duurzaamheid

MVO / Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons  een brede maatschappelijke betrokkenheid tonen.  Dit doen wij door betrokken te zijn met anderen en zorgvuldig om te gaan met het milieu. In onze bedrijfsvoering is duurzaamheid op alle fronten terug te vinden. Denk hierbij aan verantwoorde inkoop van materieel en materiaal, afvalscheiding, energiebesparende maatregelen en het vergroten van het veiligheids- en milieubewustzijn van onze mensen.

Arbeidsomstandigheden

Voor een gezonde organisatie zijn tevreden medewerkers van groot belang. Wij dragen hieraan bij door te zorgen voor een goede en veilige werkplek, goede sociale voorzieningen en een prettige werksfeer. De communicatie lijnen binnen het bedrijf zijn kort. Wij zijn aangesloten bij de Bouw CAO en bieden ook op het gebied van gezondheid onze medewerkers de mogelijkheid zich periodiek te laten controleren bij een arbodienst. Ook zijn er mogelijkheden tot het volgen van cursussen of opleidingen. 

Naast het aannemen van gekwalificeerd/gediplomeerd personeel  bieden wij ook kansen aan nieuwe toetreders tot ons vakgebied . Via stages, praktijkplaatsen, leer-/werk opleidingen en scholing/cursussen bieden wij jonge mensen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (social return) en herintreders de gelegenheid deel uit te maken van ons bedrijf.

Wij bieden  iedere werknemer gelijke kansen en integriteit is uitgangspunt voor ons handelen.

Milieu

In onze hele bedrijfsvoering houden wij rekening met onze omgeving en proberen wij continu milieuvriendelijk en duurzaam te opereren.

Bij inkoop zoeken wij steeds naar materialen die minder milieu-belastend zijn. Wij kijken daarbij onder andere naar recyclebaarheid, levensduur en  duurzaamheid van de materialen.

Bij aanschaf van nieuw materiaal zoeken wij steeds naar de meest energiezuinige invulling. Wij houden ons materieel en wagenpark jong en zorgen voor regelmatig onderhoud. Zo beschikken wij bijvoorbeeld over een CAT325 Next Gen rupskraan, uitgerust met EC-Oil. Het brandstofverbruik en uitstoot van CO2 proberen wij te reduceren door motoren niet onnodig te laten draaien, transporten te combineren en cursussen op het gebied van ‘het nieuwe rijden’ aan te bieden.

Ons bedrijfspand is voorzien van zonnepanelen. Daarnaast doen wij ook aan energiebesparing (verlichting uit / PC’s automatisch in slaapstand e.d.) en het scheiden van afvalstromen.

Om het onnodig verbruik van papier binnen onze organisatie te reduceren worden offertes, tekeningen, documentatie, facturen etc. zoveel mogelijk digitaal verstuurd.

Kwaliteit / Veiligheid

Rijkeboer B.V.  hecht grote waarde aan kwaliteit en veiligheid. De eisen en wensen van de klant staan centraal. Wij maken duidelijke afspraken met de opdrachtgever omtrent de werkomschrijving, prijs, planning, kwaliteit en  veiligheids- en milieuzorg. In het kader van onze klantgerichtheid handelen wij eventuele klachten zorgvuldig af.  Alle processen zijn geborgd in ons handboek.

Wij zijn in het bezit van het certificaat NEN-EN-ISO 9001. Op het gebied van veiligheid beschikken wij over het certificaat  VCA** . Daarnaast zijn wij voor het uitvoeren van bodemsaneringen gecertificeerd conform BRL SIKB 7000. Ook zijn wij een SEB- Erkend Bestratingsbedrijf.

Investeren

Wij zetten het resultaat van onze onderneming in om weer te investeren in ons bedrijf, de mensen en de middelen. Op die manier kunnen wij continu verbeteren op het gebied van efficiency, milieu en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en zo een gezond bedrijf vormen met oog voor mens en milieu.

WordPress Video Lightbox