+31 355416815 info@rijkeboerbv.nl
Co Bremanlaan 65

Co Bremanlaan, Laren

In de Co Bremanlaan en Harmen Vosweg is de hoofdriolering vervangen door een gescheiden stelsel waarbij een vuilwaterriool en een infiltratieriool voor het hemelwater is aangelegd. De verharding van de rijbaan, drempels, inritten en voetpaden is vernieuwd; in de rijbaan zijn hiervoor de oude gebakken materialen hergebruikt.

Het werk is in fases uitgevoerd. Allereerst zijn de bestaande verhardingen opgenomen. De nieuwe riolering is aangelegd, waarna de kolken, de nieuwe bandenlijnen en de verharding van de voetpaden werden aangebracht. Vervolgens is de nieuwe wegfundering van menggranulaat opgebouwd. Nadat deze werkzaamheden in de 4 fases waren uitgevoerd is de verharding in de rijbaan in één keer machinaal aangebracht.

WordPress Video Lightbox