Over Rijkeboer BV

Een familiebedrijf met al bijna 80 jaar expertise

blaricummertollaan

Sinds 1937 zijn wij actief op het gebied van grond-, wegen- en waterbouw, hoofdzakelijk in het midden van het land. Onze hoofdactiviteiten zijn grondwerk, straatwerk, rioleringswerk, transport, bodemsanering en sloop. Dit doen wij voor gemeenten, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, vastgoedbeheerders, woningbouwverenigingen en particuliere opdrachtgevers.

Binnen ons bedrijf streven wij voortdurend naar een snelle en flexibele opstelling naar onze klanten. De lijnen tussen calculatie, werkvoorbereiding en uitvoering zijn kort. Onze medewerkers zijn ervaren, gemotiveerd en beschikken over veel vakkennis.

Een greep uit onze werkzaamheden:

  • het opschonen van terreinen, uitvoeren van bodemsaneringen en graven van bouwputten
  • het aanleggen van diepriool en infiltratieriolering inclusief bemalingen en drainages
  • calamiteitendienst rioolverstoppingen en aanleg/vervanging buitenrioleringen
  • het aanleggen van bestratingen (machinaal en handwerk) en terreininrichtingen

Werkzaamheden

Grondwerk

Grondverzet zoals ontgraven en drooghouden van bouwputten en het bouw- en woonrijpmaken van nieuwbouwterreinen.

Straatwerk

Diverse verhardingen op eigen specifieke werkwijze aangebracht. Van een sierbestrating in een tuin tot grootschalige machinale aanleg van openbare wegen.

Rioleringswerk

Niet voor iedereen zichtbaar, vormt de riolering een heel belangrijk onderdeel in de openbare voorzieningen. Aanleg, vervanging en onderhoud van hoofdriolen, huis- en kolkaansluitingen inclusief infiltratievoorzieningen.

Transport

Aan- en afvoer van zand, grond, bouwvuil en groenvuil en het verzetten van groot materieel. NIWO-vergunning en geregistreerd op VIHB-lijst.

Bodemsanering

Voor het saneren van vervuilde bodem zijn wij BRL7000/7001 gecertificeerd, waarbij volgens een goedgekeurd plan te werk wordt gegaan met specifiek opgeleid en medisch gekeurd personeel.

Sloopwerk

Dit kan renovatiesloop zijn, maar ook totaalsloop van een pand inclusief alle terreininrichting. Voor eventuele asbestsanering voorafgaande aan de sloop werken wij samen met een gespecialiseerde partner.

Kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieubeleid

Wij beschikken over een certificaat voor ons kwaliteitssysteem conform NEN-EN-ISO 9001 (2008). Onze opdrachten worden uigevoerd volgens vastgestelde processen, waarbij er een continue controle wordt uitgevoerd en verbeteringen worden geïmplementeerd. (Download certificaat)
Veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers staan bij ons hoog in het vaandel. Waar mogelijk wordt zwaar fysiek werk verlicht door gebruikmaking van mechanische hulpmiddelen. Voor ons vanzelfsprekend wordt er alleen met veilig, goedgekeurd materieel en gereedschap gewerkt. (Download certificaat)
Voor de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem zijn wij sinds 2011 gecertificeerd. (Download certificaat)

Recente werken

Schapendrift Blaricum

Het herinrichten van de Schapendrift inclusief het vervangen van de riolering door een vuilwater- en een IT-riolering.

2015

Jan Hamdorfflaan Laren

Het gemengde rioolstelsel vervangen door een gescheiden systeem inclusief reconstructie.

2015

Meentzoom Blaricum

Het aanbrengen van infiltratievoorzieningen d.m.v. een krattensysteem.

2015

Emmapark Baarn

Het verticaal aanbrengen van infiltratiebuizen voor het afkoppelen van het hemelwater van de bestaande riolering.

2015

Blaricummertollaan Laren

De reconstructie en herinrichting van de rijbaan en het fietspad inclusief het aanbrengen van een infiltratieriool. Deze werkzaamheden zijn tevens verricht op de Eemnesserweg te Blaricum

2015

Vogelbuurt Fase 2 Baarn

Het vernieuwen van rijbanen en parkeervoorzieningen in meerdere straten

2015

Dorpshart Eemnes

De aanleg van diverse verhardingen rondom het winkelcentrum in Eemnes

2014

Prins Hendrikpark Baarn

Het aanbrengen van infiltratieputten ten behoeve van het afkoppelen van het hemelwater

2014

Schoolzone Baarn

Diverse werkzaamheden ter verbetering van de bereikbaarheid van schoolzone Stationsweg & Vondellaan

Galerij

Hieronder een foto-impressie van uitgevoerde werken. Kies hieronder een categorie door erop te klikken